СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с осигуряването на необходимата публичност и визуализация на финансирането на проекта по Процедура за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по линия на Европейския фонда за регионално развитие и Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност се публикува настоящото съобщение за финансиране.