СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

„ХЕЛТИ БАРС“ ООД обявява тръжна процедура „Избор с публична покана“ с предмет: „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на машини с две обособени позиции: Обособена позиция 1)Доставка на темперираща машина за шоколад - 2 броя и Обособена позиция 2) Доставка на смесител със SZ-рамена – 1 брой“. Общата прогнозна стойност на доставяните машини е 696 087.72 лв. без ДДС.

Краен срок за подаване на оферти – 24.07. 23:59 ч.

Документите за тръжната процедура може да изтеглите оттук:

 

Документи